Späť na tím

Bc. Katarína Korečková

Veterinárna sestra - fyzioterapeut

Je absolventkou strednej odbornej školy veterinárnej a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v odbore kynológia. Zúčastnila sa na stáži v Českej republike vo veterinárnych ambulanciách aj v zoologických záhradách.

Po ukončení štúdia nastúpila do rehabilitačného centra pre psov a mačky. V tomto odbore sa zameriavala najmä na manuálne techniky a aktívne cvičenia. Počas tohto obdobia úspešne absolvovala niekoľko kurzov zameraných na fyzioterapiu zvierat.

Ako veterinárna sestra pôsobila na veterinárnej klinike v Košiciach, kde získala mnoho teoretických aj praktických vedomostí z tejto oblasti. Tieto vedomosti si na našej klinike ďalej rozširuje a vzdeláva sa aj v oblasti fyzioterapie zvierat.

Účasť na vybraných vzdelávacích akciách a seminároch:

  • 2017 Dornova terapia psov
  • 2018 Dogfit – starostlivosť o psích športovcov
  • 2018 Dornova terapia psov – Pracovní seminář
  • 2021 Dogfit – cvičenia na stabilných a balančných pomôckach pre ortopedických pacientov
  • 2021 Physiodog Praha – Kloubní mobilizace 1
  • 2022 Physiodog Praha – Hop na balón
  • 2022 Physiodog Praha – Péče o pohybový aparát
  • 2023 SAVLMZ  Senec – jarný kongres pre veterinárne sestry
  • 2024 AQUA – DOG – Kurz masáž a pasivní strečink psů

Objednajte sa na vyšetrenie s vaším miláčikom ešte dnes

+421 904 687 003