• Diagnostika - odbery vzoriek na cytologické, histologické a imunohistochemické vyšetrenie, RTG, USG a možnosť CT na stanovenie závažnosti a rozsahu ochorenia. Na základe týchto vyšetrení sa zvolí vhodná terapia Terapia
  • Onkochirurgia - chirurgická terapia nádorov hrudníka, brušnej dutiny, hlavy a kože. Pri tomto type operácií používame najmodernejšie technické vybavenie ako je vessel sealer, TA stapler, linear stapler, ktoré skracujú čas operácie a minimalizujú komplikácie
  • Chemoterapia
  • Paliatívna terapia - terapia na zlepšenie kvality života

Objednajte sa na vyšetrenie s vaším miláčikom ešte dnes

+421 904 687 003