Pre lepšiu orientáciu, si cvičenia vieme zadeliť do 4 hlavných kategórií:

  • Mobilizácia kĺbov
  • Propriocepčné cvičenia
  • Skoré zaťažovanie končatín
  • Posilňujúce cvičenia

Mobilizácia kĺbov

Sem patria všetky cvičenia, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie aktívneho rozsahu pohybu kĺbov. Sú to predovšetkým PROM cvičenie (Passive Range Of Motion), pasívny a aktívny strečing. Tieto cvičenia sú využívané napríklad po operáciách, kedy má pacient z nejakého dôvodu obmedzený rozsah pohybu niektorého kĺbu, alebo sa jedná o chronických pacientov, ktorí dlhodobo nepoužívajú niektorú z končatín v takej miere ako by mali, prípadne vieme tieto cvičenia využiť aj pri športovcoch v rámci rozcvičky alebo vlastnej kontroly zdravotného stavu kĺbov po záťaži.

Mobilizačné cvičenia môžu byť použité aj ako diagnostický nástroj pre pacientov s pohybovými a neurologickými problémami.

  • PROM Cvičenie - zahŕňa prácu s jednotlivými kĺbami končatín, kedy terapeut primeranou silou pohybuje konkrétnym kĺbom v medziach prirodzeného maximálneho rozsahu pohybu. Najčastejšie sa takto vykonáva precvičovanie flexie a extenzie kĺbu, ale ide aj o rôzne rotačné alebo strižné pohyby, v závislosti od toho, čo si stav pacienta vyžaduje. Vykonáva sa v ľahu, v bočnej polohe.
  • Pasívny strečing - vykonáva terapeut s dôrazom na funkčné skupiny svalov a väzov, ktoré istým spôsobom obmedzujú prirodzený rozsah pohybu jednotlivých kĺbov alebo celej končatiny. Primeranou silou sa dosiahne aktuálna maximálna poloha kĺbov (flexia alebo extenzia), pričom sa v tejto polohe podrží končatina cca 15-20s a následne sa uvoľní. Opakovaním tohto cvičenia sa terapeut snaží dosiahnuť stále väčší rozsah pohybu až po maximálny prirodzený rozsah pohybu končatiny daného pacienta. Vykonáva sa v ľahu, v bočnej polohe.
  • Aktívny strečing - využíva prácu samotného pacienta. Ten je navádzaný odmenou (pamlsok/hračka) postupne do všetkých smerov, pričom stojí na mieste, takže sa za odmenou naťahuje. Týmto dosiahneme precvičovanie prakticky celého tela naraz. Toto cvičenie má viacero variácií. Vykonáva sa v stoji na zemi alebo na rôznych balančných podložkách.

Propriocepčné cvičenia

Propriocepcia je v najjednoduchšom vysvetlení vlastne schopnosť zvieraťa uvedomovať si polohu svojho tela a končatín v priestore. Najbežnejšie vieme pozorovať poruchu propriocepcie končatín, kedy vidíme a počujeme ako pacient škŕka pazúrmi o podlahu pri chôdzi, alebo stojí niektorou z končatín na hánkoch prstov, nie na vankúšikoch. Takáto porucha sa môže vyskytovať aj u celkovo zdravého pacienta, kedy ide len o akési “zlenivenie” nervovej sústavy. Avšak pri neurologických pacientoch ako sú napríklad psíci po výhreze medzistavcovej platničky, je často propriocepcia postihnutých končatín čiastočne alebo úplne vymiznutá.

Správnym cvičením teda môžeme pomôcť pacientovi vrátiť alebo zlepšiť jeho schopnosť propriocepcie. Využívame predovšetkým stimulačné cvičenia na posilnenie reflexov a správneho postoja, avšak veľmi dôležité sú aj cvičenia ako weight shifting, osmičky a cavalleti.. Tieto si však popíšeme v ďalšej kategórii..

Stimulačné cvičenia - podpora reflexov a stimulácia nervovej sústavy. Vykonáva ich terapeut, alebo sa využíva cvičenie na stimulačných podložke. Stimulačné cviky sú napríklad - stláčanie/šteklenie packy medzi vankúšikmi, státie na podložke s tŕňovitým povrchom, pomalá chôdza po takejto podložke, striedanie typov povrchov pri chôdzi,... Variácií je mnoho, výber vždy závisí od stavu pacienta a čo potrebujeme dosiahnuť. V prípade potreby sa môže využiť aj podporný postroj na pomoc pri správnej chôdzi, ak pacient nie je dostatočne silný, aby sa komfortne udržal v stoji.

Skoré zaťažovanie končatín

Do tejto kategórie radíme predovšetkým tie cvičenia, ktorými vieme presvedčiť psíka, že labku po operácií môže opäť plnohodnotne zaťažovať. Častokrát sa totiž stáva, že si psík zvykne skákať po troch labkách, a napriek tomu, že chorá labka bola úspešne operovaná a nič ho nebolí, odmieta ju úplne zapojiť do pohybu.

Rovnako cvičenie z tejto kategórie využívame pri neurologických pacientoch, alebo chronických pacientoch, ktorí tiež vynechávajú niektorú končatinu pri pohybe..

Medzi cviky na skoré zaťaženie končatín patria napríklad weight shifting, osmičky a cavalletti.

  • Weight shifting = prenášanie váhy vykonáva buď priamo terapeut, alebo sa využije navádzanie hlavy pamlskom podobne ako pri aktívnom strečingu. Pracuje sa s vlastnou váhou pacienta, pričom sa môže zvyšovať záťaž pridvihnutím hrudných alebo panvových končatín. Dôraz je kladený na zvyšovanie záťaže ktorú nesie postihnutá končatina.
  • Osmičky - predstavujú chôdzu psíka okolo 2 prekážok tak, aby opisoval pomyselnú osmičku (niečo ako slalom, ale s úplnými otočkami). Cvičenie sa robí pomaly, aby mal pacient dostatok času zapojiť každú labku do kroku. Postupne sa pritom snažíme zmenšovať oblúk, akým sa otáča okolo prekážky, čím zlepšujeme flexiu chrbta a zároveň zvyšujeme záťaž, ktorú nesie vnútornými končatinami.
  • Cavalletti - sú akoby taká nízka prekážková dráha, kedy psík musí jednotlivé prekážky prekračovať. Opäť ide o pomalé cvičenie, ktoré pomáha pacientovi uvedomovať si polohu labiek v priestore, zároveň je “nútený” labky zdvíhať viac, ako pri normálnej chôdzi. Pri tomto cvičení však pacienta priamo nenavádzame odmenou, ale buď ho necháme samostatne dráhu prejsť, alebo mu pomedzi jednotlivé prekážky odmenky rozsypeme. Takto zabezpečíme, že si prekážky všimne a bude ich vnímať, čím precvičuje aj svoju nervovú sústavu.

Posilňujúce cvičenia

Kategória s najširším repertoárom cvičení s početnými variáciami. Rovnako je široké aj spektrum pacientov, ktorí z týchto cvičení profitujú. Od pacientov po operáciách, cez chronických alebo geriatrických pacientov, až po športovcov a “bežných” psíkov, ktorým len chceme zlepšiť kondíciu. Svaly okrem pohybu majú podstatnú úlohu aj pri stabilite a držaní celého tela “pohromade”. Správne osvalený psík má nižšie riziko rozvinutia artrózy kĺbov, ak už aj artrózu má, tak obvykle sa vhodným nasvalením dokáže zbaviť aspoň bolesti a spomalí sa jej rozvoj. Rovnako sa znižuje riziko zranení, obezity, pohybových problémov. Zároveň správnym cvičením sa zvýši výkon psíka pri športových aktivitách.

Cvičení na posilnenie je veľké množstvo, dajú sa zapojiť do bežnej výchadzky, alebo ich trénovať cielene. Patria medzi ne rôzne náročné typy pohybu (chôdza do kopca/z kopca, so záťažou, plávanie, skákanie, behanie, zmeny polôh,...), predovšetkým však využívame na cvičenie balančné pomôcky a rôzne nestabilné povrchy.

Balančné cvičenie

Najčastejšie využívanými pomôckami pri balančnom cvičení sú rôzne “fitlopty” (arašid, donut, kosť, disk,...), ktoré vytvárajú nestabilný povrch a sú uspôsobené na prácu so psíkom. Balančné cvičenie slúži predovšetkým na posilnenie tzv. “core muscles” (svaly telesného jadra), čiže tých svalov, ktoré zabezpečujú pevné držanie tela (hlavne chrbtové a brušné svalstvo). Už obyčajné státie na “arašide” je pre väčšinu psíkov dostatočne náročné cvičenie. Využívame  Pridaním cvikov ako sú napr. aktívny strečing, polohové cvičenia, prípadne prekonávanie rôznych dráh zostavených z balančných pomôcok, sa náročnosť cvičenia výrazne zvyšuje, čím vieme zabezpečiť kvalitný tréning aj pre zdravých psíkov v rámci prevencie.

Objednajte sa na fyzioterapiu s vaším miláčikom ešte dnes