Hydroterapia v sebe využíva viaceré fyzikálne vlastnosti vody a spája ich s výhodami chôdze po bežiacom páse. Najdôležitejšie z týchto vlastností sú:

Vztlak

Vztlaková sila pôsobí opačne ako sila gravitačná a teda spôsobuje, že pacient je vodou nadnášaný. Rôznou výškou hladiny vody teda vieme určovať, do akej miery pacient musí niesť svoju váhu a teda ako veľmi zaťažuje svoje končatiny. Pri bežnom psíkovi vidíme, že pri najvyššej hladine vody, kedy ešte zároveň chodí po páse, dokážeme odľahčiť až vyše 60% jeho telesnej hmotnosti.

Viskozita (Odpor)

Hustota vody je oveľa vyššia ako hustota vzduchu v ktorom sa bežne pohybujeme, takže pohyb vo vode je o to náročnejší. Preto 10 minútové cvičenie v hydrovani sa môže rovnať aj cca 30 minútovej aktívnej vychádzke z pohľadu záťaže a energetickej náročnosti pre pacienta.

Hydrostatický tlak

Pascalov zákon nám hovorí, že na telo ponorené do vody, bude pôsobiť rovnaký tlak z každej strany v rámci jednej hĺbky, do ktorej je ponorené. Rovnako so stúpajúcou hĺbkou stúpa aj tlak, ktorý voda vyvíja na danú časť tela. Tlak nám pomáha predovšetkým s cirkuláciou krvi, resp. pri terapii edémov distálnych častí končatín. Naviac sú presadzované teórie, ktoré hovoria o tom, že pôsobením tlaku na kožné receptory sa “zahlcuje” mozog senzorickými podnetmi, čím sa znižuje jeho schopnosť vyhodnocovať bolestivé stimuly, takže hydroterapia môže mať aj čiastočne analgetický efekt.

Povrchové napätie

Kohézia (tendencia molekúl vody vytvárať silové väzby medzi sebou) je najintenzívnejšia na hladine vody. Preto zdvihnúť končatinu z vody na vzduch je fyzicky náročnejšie ako chodenie pod vodou. Preto pri kondičných tréningoch využívame nízke hladiny vody, aby sme dosiahli čo najvyššiu náročnosť cvičenia.

Voda je samozrejme pri terapiách zohriata na príjemnú teplotu (26-32°C). Okrem komfortu pacienta nám takáto teplota pomôže aj lepším prekrvením ponorených častí tela, takže pacient sa viac uvoľní a po námahe rýchlejšie prebehne aj následná regenerácia zaťažených mäkkých tkanív.

Komu prinesie hydroterapia najväčší úžitok?

Hydroterapia dokáže pomôcť takmer každému pacientovi, od domáceho “gaučáka” až po vrcholového športovca.

Ortopedickí pacienti

Či už ide o pacienta po operácii, alebo chronického pacienta (napr. s oteoartrózou), každý potrebuje získať čo najlepšie osvalenie postihnutej končatiny, aby sa mohol aj naďalej bez väčších obmedzení pohybovať. Naviac pokiaľ pacient nechce začať používať operovanú končatinu, voda je jeden z najlepších spôsobov ako ho presvedčiť, že už je všetko v poriadku a labku môže úplne zaťažiť.

Neurologickí pacienti

Pacienti s pohybovým problémom neurologického pôvodu si často veľmi užívajú hydroterapiu. Voda ich nadnáša, a teda sa viac môžu sústrediť na tréning chôdze a prevedenie kroku, pás im zároveň pomáha s posunutím labky dozadu. Doplnením hydroterapie do pooperačnej starostlivosti o pacienta po výhreze medzistavcovej platničky sa zvyšuje šanca, že celý zákrok dopadne dobre.

Obézni pacienti

Manažment obézneho pacienta je predovšetkým o zmene životného štýlu. Zmena stravy, pohybových aktivít, dostatočná regenerácia,... Hydroterapia má pre týchto pacientov veľký význam, pretože vlastnosti vody nám pomáhajú ochrániť kĺby pri cvičení pred nadmernou záťažou. Zároveň odpor vody robí cvičenie náročnejšie, takže nepotrebujeme so pacientom cvičiť veľmi dlho aby sme dosiahli optimálny výdaj energie.

Športovci

Správnym nastavením rýchlosti pásu, výšky hladiny vody a prípadného sklonu paśu alebo protiprúdu, vieme prispôsobiť tréning v hydrovani každému športovcovi na mieru. Či už potrebujeme posilniť panvové labky pre lepšie odrazy pri skoku, alebo práve hrudníkové končatiny aby vydržali nápor pri prudkých zmenách smeru. Taktiež je možné pomocou hydroterapie poupraviť aj vzorec kroku, ktorý je napríklad pre výstavných psíkov veľmi dôležitý.

Hydroterapia a prevencia

Každý z už spomenutých pacientov ale aj ostatní domáci miláčikovia vedia naplno využiť benefity hydroterapie. Svojimi vlastnosťami je terapia vo vode unikátna a predstavuje značne univerzálny nástroj na zlepšenie kvality života zvierat. Hydroterapia s podvodným bežiacim pásom poskytuje maximálnu kontrolu nad cvičením s každým pacientom, a zároveň dáva možnosti na úplné prispôsobenie terapie konkrétnemu zvieratku.

Správnou životosprávou doplnenou o zdravý pohyb a dostatočné osvalenie tela vieme predchádzať rôznym zdravotným problémom a úrazom.

Objednajte sa na fyzioterapiu s vaším miláčikom ešte dnes