U nás využívame najvyššiu kategóriu - Laser IV triedy, konkrétne K-Laser Cube 4, ktorý sa vyznačuje využitím 4 vlnových dĺžok (660, 800, 905, 970nm) a maximálnym výkonom 15W. Tieto parametre zabezpečujú široké využitie laserového žiarenia, keďže preniká hlboko do tkaniva (cca 4-5cm), zároveň však pôsobí aj na povrchu.

Ako funguje laserová terapia?

Laserové žiarenie pozostáva zo svetla, ktoré je monochromatické (1 vlnová dĺžka), koherentné (fotóny putujú v rovnakej fáze a smere), kolimované (takmer žiadny rozptyl so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od zdroja). Svetlo sa skladá z jednotlivých lúčov, ktoré majú rozdielne vlnové dĺžky od najmenších dĺžok UV svetla, cez malé spektrum lúčov, ktoré vidíme voľným okom (cca 350-750nm), až po veľké vlnové dĺžky infračerveného spektra. Tieto sú využívané aj pri laserovej terapií

Lúče s rozdielnymi vlnovými dĺžkami sa inak správajú pri prenikaní do tkaniva.

 • 600-800nm - veľké množstvo fotónov je vychytávané povrchovými štruktúrami (koža a podkožie), kde ich energiu absorbuje napr. melanín, hemoglobín alebo oxyhemoglobín. Preto sú tieto vlnové dĺžky vhodnejšie pri terapii kožných problémov, odrenín, rán,...
 • 800-1000nm - spektrum vlnových dĺžok, ktoré predstavujú tzv. terapeutické okno pre hlboké štruktúry. Prenikajú cca 4-5cm do hĺbky, dokážu teda ovplyvniť aj tkanivá ako sú svaly, šľachy, kĺby,..
 • 1000-1200nm - väčšina fotónov je vychytávaná vodou, preto tieto vlnové dĺžky nemajú významné terapeutické uplatnenie.

Druhým dôležitým faktorom pri laserovej terapií je energia, ktorú pomocou laserových lúčov dodávame do tkaniva. Energia je udávaná v Jouloch (J), a je vyjadrená ako výkon (W), ktorý dodáme za určitý čas (t) => 1Joul = 1Watt x 1sek

Laserové žiarenie so všetkými svojimi parametrami v konečnom dôsledku ovplyvňuje jednotlivé tkanivá určitým spôsobom. Tento efekt sa volá Fotobiomodulácia a predstavuje ovplyvnenie tkaniva svetelným žiarením. V prípade terapeutického laseru sa jedná o pozitívny vplyv na tkanivo.

Spôsoby účinku laserovej terapie

 • Dodávanie energie bunkám - aktivácia cytochrómu C v mitochondriách pomocou fotónov, následne zvýšená tvorba bunkovej energie vo forme ATP
 • Zahrievanie tkaniva do hĺbky - pri prechode žiarenia tkanivami sa uvoľňuje energia aj formou tepla. Zahriatím dosiahneme vazodilatáciu ciev a žíl, čím sa podporí cirkulácia telesných tekutín v danej oblasti = prísun živín a odvod splodín metabolizmu
 • Analgetický účinok - zmiernenie bolesti vyvolaním pocitu tepla a dráždením senzorických nervových dráh v liečenej oblasti. Tieto informácie akoby zahltia mozog, ktorý potom v nižšej miere dokáže vnímať bolesť. Tento efekt pretrváva pomerne dlhý čas, počas ktorého potom môže pacient relaxovať a lepšie komplexne regenerovať
 • Podpora regenerácie - potláčanie nežiaduceho zápalu, zvýšenie aktivity buniek, uvoľnenie stuhnutých tkanív,..

Hlavné využitie laserovej terapie:

 • Rany - urýchlenie hojenia rán (traumatické / operačné), zníženie nežiaducich procesov (redukcia vzniku jazvového tkaniva)
 • Bolesť - akútni a chronickí / geriatrickí pacienti (ortopedické / neurologické problémy)
 • Pooperačná starostlivosť - zmiernenie bolesti, podpora hojenia => rýchlejší návrat do bežného života
 • Traumatické poranenia svalov a šliach
 • Chronické otitídy, gingivitídy, zápaly análnych žliaz,...
 • Športové využitie - zlepšenie regenerácie po nadmernej záťaži, terapia mikro poranení svalov a šliach a preťažení kĺbov

Kontraindikácie pre laserovú terapiu:

 • Vystavenie oka laserovému žiareniu
 • Malígne nádorové ochorenia
 • Gravidita
 • Poruchy zrážanlivosti krvi - pri terapií rán

Objednajte sa na fyzioterapiu s vaším miláčikom ešte dnes